Cristin-person-ID: 27042
Person

Anne Kjersti Bakken

  • Stilling:
    Forsker
    ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Resultater Resultater

Korleis redusere prisen på grovfôr? .

Steinshamn, Håvard; Ystad, Eystein; Walland, Finn; Bakken, Anne Kjersti; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir. 2020, Sau og geit. NIBIO, NORDPopulærvitenskapelig artikkel

Losses and grass silage quality in bunker silos compacted by tractor versus wheel loader.

Randby, Åshild Taksdal; Halvorsen, Haakon Nordtveit; Bakken, Anne Kjersti. 2020, Animal Feed Science and Technology. NIBIO, NMBUVitenskapelig artikkel

Konsekvenser av redusert kjøttforbruk. Scenarioanalyser med vekt på endringer i selvforsyning, arealbruk og struktur i jordbruk og matindustri.

Bakken, Anne Kjersti; Mittenzwei, Klaus. 2020, Frokostseminar om konsekvenser av redusert kjøttforbruk. NIBIOFaglig foredrag

Bærekraftig og sunt norsk kosthold.Har melk og kjøtt fra drøvtyggere en plass i dette? .

Bakken, Anne Kjersti. 2020, Nord-Trøndelag bygdekvinnelags nettseminar. NIBIOPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 197 | Neste | Siste »