Cristin-person-ID: 27168
Person

Tor Busch

  • Stilling:
    Timeansatt
    ved NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater Resultater

Mangfold og utvikling.

Busch, Tor; Olaussen, Jon Olaf; Pettersen, Inger Johanne. 2017, Fagbokforlaget. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.

Busch, Tor; Olaussen, Jon Olaf; Pettersen, Inger Johanne. 2017, Fagbokforlaget. NTNUVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Gode lærer-elev relasjoner. Organisasjons- og ledelsesperspektivet i skoleprosjektet - fokus på verdibasert ledelse.

Westbye, Odd Sverre; Busch, Tor; Hågensen, Marit; Værness, Morten. 2016, TRONDHEIM, FMST, NTNURapport

Kvinner i menns organisasjoner.

Busch, Tor. 2015, Fagbokforlaget. NTNUInnledning
1 - 5 av 100 | Neste | Siste »