Cristin-person-ID: 27466
Person

Aktiv cristin-person Olav Eikeland

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie • Filosofi • Sosiologi

Emneord

Organisasjonslæring • Metodologi • Aksjonsforskning • Kunnskapsteori • Livslang læring • Læring i arbeid • Utdanning og arbeid • Vitenskapsfilosofi • Antikkens filosofi • Organisasjonsutvikling • Arbeidslivsforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 75 63
Sted
Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Pb.4 St. Olavs plass N- 0130 Oslo Norge

Resultater Resultater

Decolonizing Aristotle? Westernizing Indigenous Knowledge? Similarities and differences between various understandings of knowledges .

Eikeland, Olav. 2019, Seminar. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Anamnesis - Dialogical Recollection Work as an Empirical Research Method.

Eikeland, Olav. 2018, OSLOMETFaglig kapittel

Frem og tilbake mellom filosofi, aksjonsforskning og organisasjonslæring 3: Organisasjonslæring, symbiotiske læringssystemer og livslang læring.

Eikeland, Olav. 2018, Seminar-rekke, ILF, Aalborg Universitet. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Frem og tilbake mellom filosofi, aksjonsforskning og organisasjonslæring 2: Immanent kritikk, aksjonsforskning, praxis-forskning.

Eikeland, Olav. 2018, Seminarrekke, ILF, Aalborg Universitet. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Frem og tilbake mellom filosofi, aksjonsforskning og organisasjonslæring 1: Filosofi og gnoseologi. .

Eikeland, Olav. 2018, Seminar Aalborg universitet. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 136 | Neste | Siste »