Cristin-person-ID: 27466
Person

Aktiv cristin-person Olav Eikeland

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

den praktiske vending – hva dreier den seg om? .

Eikeland, Olav. 2018, Aalborg Universitetsforlag. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utvidede fagfellesskap og symbiotisk læring.

Eikeland, Olav. 2018, Universitetsforlaget. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene.

Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie. 2018, Universitetsforlaget. OSLOMETVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Teori, empiri, praksis m.fl. – gamle og nye begreper.

Eikeland, Olav. 2018, Universitetsforlaget. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Coping With Ways of Knowing: A pluralist perspective on knowledge.

Eikeland, Olav; Garmann Johnsen, Hans Christian. 2018, Routledge. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel