Cristin-person-ID: 28043
Person

Aktiv cristin-person Gunnar Hartvigsen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Resultater

HCP versus digital health: Can computers and technology replace the health care provider (HCP) in diabetes care?

Hartvigsen, Gunnar. 2018, Invited lecture. UITFaglig foredrag

Fra lokal forskningsgruppe til internasjonalt forskernettverk.

Hartvigsen, Gunnar. 2018, Nettverksseminar i opprykksprosjektet ved UiT. UITFaglig foredrag

Stepwise treatment concept proposed for an m-health enabled diabetes intervention.

Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Grøttland, Astrid; Joakimsen, Ragnar Martin; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. 2018, Diabetes Technology & Therapeutics. UIT, UNNSammendrag/abstract

Stepwise treatment concept proposed for an m-health enabled diabetes intervention.

Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Grøttland, Astrid; Joakimsen, Ragnar Martin; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. 2018, Advanced Technologies & Treatments for Diabetes Conference 2018. UIT, UNNPoster

A Systematic Review of Cluster Detection Mechanisms in Syndromic Surveillance: Towards Developing a Framework of Cluster Detection Mechanism for EDMON System.

Yeng, Prosper Kandabongee; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Solvoll, Terje; Hartvigsen, Gunnar. 2018, The 16th Scandinavian Conference on Health Informatics 2018 (SHI2018) . UIT, UNNVitenskapelig foredrag

Utmerkelser