Cristin-person-ID: 2876
Person

Aktiv cristin-person Dag Michalsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Forskning Jurfak ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Dekan
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Dag Michalsen

Sammendrag

Bakgrunn

Dag Michalsen født 1957. Cand jur 1983, førsteamanuensis 1990-1997, dr. juris 1997, professor i rettshistorie fra 1997. Professor II ved Det juridiske fakultet i Tromsø fra 1997.

Forskningsfelt

Han er leder av forskergruppen i rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet. Forskningsfelt er rettshistorie med vekt på europeisk rettsvitenskapshistorie og forfatningshistorie.


Publikasjoner

Tittel

Dag Michalsen

Resultater Resultater

Methodological perspectives in comparative legal history: an analytical approach .

Michalsen, Dag. 2019, Edward Elgar Publishing. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Komparativ rettshistorie - noen metodiske bemerkninger.

Michalsen, Dag. 2019, Akademisk Publisering. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Law and the Nordic Society in a Global Context - a Historical Overview .

Michalsen, Dag. 2018, Gjesteforelening. UIOVitenskapelig foredrag

The Constitution as Information System.

Michalsen, Dag. 2018, The Public Sphere and Freedom of Expression, Britain and the Nordic Countries 1815-1900. UIOVitenskapelig foredrag

Forarbeider til Stortingets lover på 1800-tallets første del: rettslige og historiske perspektiver.

Michalsen, Dag. 2018, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 299 | Neste | Siste »