Cristin-person-ID: 29693
Person

Guri Kaurstad Skrove

  • Stilling:
    Forsker 2
    ved Møreforsking

Resultater Resultater

Kartlegging av behov for kommunal samhandlingsressurs i Møre og Romsdal.

Skrove, Guri Kaurstad; Hungnes, Tonje; Bergem, Bjørn Greger; Rødal, Jorunn Hoås. 2020, Møreforsking Marin rapportserie. MF, HIMAnmeldelse

Hvordan lage gode samhandlingsforløp for utsatte barn og unge : normaliseringsprosessteori som redskap til å forstå implementeringsprosesser.

Bachmann, Kari Elisabeth; Nerland, Sølve Mikal Krekvik; Skrove, Guri Kaurstad; Hungnes, Tonje; Groven, Gøril. 2020, Tidsskrift for velferdsforskning. MF, HIMVitenskapelig artikkel

Health-related quality of life and physical activity level after a behavior change program at Norwegian healthy life centers: a 15-month follow-up.

Blom, Ellen Eimhjellen; Aadland, Eivind; Skrove, Guri Kaurstad; Solbraa, Ane Kristiansen; Oldervoll, Line Merethe. 2020, Quality of Life Research. NTNU, MF, LHLKLIN, HVLVitenskapelig artikkel

Facilitating dual careers for young elite athletes: Cooperation amid sport clubs and high schools.

Egilsson, Birnir; Sande, Andre Bekkevold; Rødal, Jorunn; Skrove, Guri Kaurstad. 2019, Orkana Forlag. MFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Familiemøte som samhandlingstiltak: Erfaringer fra familier, kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril; Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth. 2019, Orkana Forlag. MF, HIMVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 47 | Neste | Siste »