Cristin-person-ID: 306415
Person

Kjell Øystein Netland

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater Resultater

Innføring av studentaktive arbeidsformer i seminarundervisningen. Hvilken betydning har dette på læringsutbyttet og klassemiljøet?

Netland, Kjell Øystein; Sivertsen, Annfrid; Olufsen, Magne. 2018, Nordic Journal of STEM Education. UITVitenskapelig artikkel

Lyntale WOLF (Webbasert Oppgave- og LøsningsForslagsdatabase).

Netland, Kjell Øystein. 2015, Uninett konferansen 2015. UITFaglig foredrag

Erfaringar med aktive læringsmetodar i eit fysikkemne.

Netland, Kjell Øystein. 2015, MNT-konferansen 2015. UITVitenskapelig foredrag

Undervisning av globale klimaendringar.

Netland, Kjell Øystein. 2012, UITMastergradsoppgave

Undervisningskvalitet i fysikkemne – faglærer sitt perspektiv.

Netland, Kjell Øystein. 2014, Nasjonal studieveilederkonferanse. UITFaglig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2014 - Utdanningsprisen ved UiT