Cristin-person-ID: 307957
Person

Svein Mossige

  • Stilling:
    Forsker
    ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Professor
    ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Omsorgssvikt • Vold i nære relasjoner • Barnevern • Suicid og selvskading • Seksuelle overgrep mot barn • Resiliens

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 50 00

Resultater Resultater

Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse.

Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein. 2019, Universitetsforlaget. NKVTS, OSLOMET, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak.

Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein. 2019, Universitetsforlaget. NKVTS, OSLOMET, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning.

Mossige, Svein; Aanerød, Line Merete Tangen. 2018, OS, UIORapport

UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet.

Fugelsnes, Elin; Stefansen, Kari; Mossige, Svein. 2018, OSLOMET, UIOIntervju

Nettovergrep mot barn: Omfanget øker og sakene blir grovere.

Mossige, Svein; Aanerød, Line Merete Tangen; Dyb, Halvard Naterstad. 2018, OSLOMETIntervju
1 - 5 av 85 | Neste | Siste »