Cristin-person-ID: 307957
Person

Svein Mossige

  • Stilling:
    Forsker
    ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Professor
    ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Omsorgssvikt • Vold i nære relasjoner • Barnevern • Suicid og selvskading • Seksuelle overgrep mot barn • Resiliens

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 50 00

Resultater Resultater

Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning.

Mossige, Svein; Aanerød, Line Merete Tangen. 2018, OS, UIORapport

UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet.

Fugelsnes, Elin; Stefansen, Kari; Mossige, Svein. 2018, OSLOMET, UIOIntervju

Nettovergrep mot barn: Omfanget øker og sakene blir grovere.

Mossige, Svein; Aanerød, Line Merete Tangen; Dyb, Halvard Naterstad. 2018, OSLOMETIntervju

Resilience and Poly-Victimization among Two Cohorts of Norwegian Youth.

Huang, Lihong; Mossige, Svein. 2018, International Journal of Environmental Research and Public Health. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg.

Aamodt, Hilde Anette; Mossige, Svein. 2018, Tidsskriftet Norges Barnevern. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 83 | Neste | Siste »