Cristin-person-ID: 317927
Person

Aktiv cristin-person Aud Tennøy

  • Stilling:
    Forskningsleder
    ved Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt

Resultater Resultater

Kollektivtransport og byutvikling: Hvordan styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft versus bilens i små og mellomstore byer?

Tennøy, Aud; Skartland, Eva-Gurine; Knapskog, Marianne; Gundersen, Frants Henrik; Wolday, Fitwi. 2021, Transportøkonomisk institutt. TØIRapport

Patronage effects of changes to local public transport services in smaller cities.

Tennøy, Aud. 2022, Transportation Research Part D: Transport and Environment. TØIVitenskapelig artikkel

Urban structure and sustainable modes’ competitiveness in small and medium-sized Norwegian cities.

Tennøy, Aud; Gundersen, Frants Henrik; Øksenholt, Kjersti Visnes. 2022, Transportation Research Part D: Transport and Environment. TØIVitenskapelig artikkel

Walking distances to public transport in smaller and larger Norwegian cities.

Tennøy, Aud; Knapskog, Marianne; Wolday, Fitwi. 2022, Transportation Research Part D: Transport and Environment. TØIVitenskapelig artikkel

Public Transport Strategy: Minimal Service vs. Competitor to the Car.

Silva, Cecilia; Cadima, Catarina; Castro, Nayanne; Tennøy, Aud. 2021, Journal of Transport and Land Use. UdP, TØIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 99 | Neste | Siste »