Cristin-person-ID: 318496
Person

Nils Erik Ness

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater

Introduction and rationale.

Eide, Arne Henning; Josephsson, Benkt Staffan; Vik, Kjersti; Ness, Nils Erik. 2017, Routledge. SINTEF, NTNU, KIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Ergoterapi i 100 år.

Horghagen, Sissel; Ness, Nils Erik. 2017, Ergoterapeuten. NTNUPopulærvitenskapelig artikkel

Hvordan organisere hverdagsrehabilitering?

Ness, Nils Erik. 2014, Gyldendal Akademisk. NTNUFaglig kapittel

Hvordan samarbeide om viktighetsområder?

Ness, Nils Erik. 2014, Gyldendal Akademisk. NTNUFaglig kapittel

Hverdagsrehabilitering.

Tuntland, Hanne; Ness, Nils Erik. 2014, Gyldendal Akademisk. NTNU, HVLVitenskapelig antologi/Konferanseserie