Cristin-person-ID: 318877
Person

Torleiv Austad

  • Stilling:
    Ekstern
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Resultater

Glimt fra den sosialetiske vekkelsen.

Austad, Torleiv. 2018, Vårt land. MFLeserinnlegg

En "ny" erfaringsteologi?

Austad, Torleiv. 2018, Vårt land. MFLeserinnlegg

Hva visste kirken?

Austad, Torleiv. 2018, Vårt land. MFLeserinnlegg

Andre kirker og kirketradisjoner - og trossamfunn med røtter i kristendommen.

Austad, Torleiv. 2018, Cappelen Damm Akademisk. MFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Forholdet til jødene.

Austad, Torleiv. 2018, Vårt land. MFLeserinnlegg