Cristin-person-ID: 318893
Person

Atle Ottesen Søvik

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Universitetet i Agder
  • Stilling:
    Professor
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Resultater

Actualizing unique type and token values as a solution to the problem of evil.

Søvik, Atle Ottesen. 2018, Religions. MFVitenskapelig artikkel

Er mennesker i ferd med å bli Guder? : om boken Homo Deus.

Søvik, Atle Ottesen. 2018, Luthersk Kirketidende. MFFagartikkel

Den trellbundne : Martin Luther: Om den trellbundne vilje.

Søvik, Atle Ottesen. 2018, Vårt land. Bøker : Litteraturbilag fra Vårt land. MFAnmeldelse

Godt råd å lytte til forskerflertallet.

Søvik, Atle Ottesen. 2018, Vårt land. MFLeserinnlegg

Mer er det sant? : et bredt forsvar for at man kan og bør diskutere sannhetsinnholdet i religioner og livssyn.

Søvik, Atle Ottesen. 2018, Prismet. MFVitenskapelig artikkel