Cristin-person-ID: 318893
Person

Atle Ottesen Søvik

  • Stilling:
    Professor
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Filosofi • Fri vilje • Evolusjon • Teologi og naturvitenskap • Det ondes problem • Vitenskapsteori • Sannhetsspørsmål • Kristendom og naturvitenskap • Gudsbevis • Bibelsyn • Systematisk teologi • Religionsfilosofi • Apologetikk • Naturvitenskap og Religion

Resultater Resultater

What overarching ethical principle should a superintelligent AI follow?

Søvik, Atle Ottesen. 2021, AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. MFVitenskapelig artikkel

A defence of presentism against the Rietdijk-Putnam-Penrose argument.

Søvik, Atle Ottesen. 2020, Aalborg Universitetsforlag. MFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kan du slutte å tro i fem minutter?

Algrøy, Eivind; Søvik, Atle Ottesen. 2020, Dagen : kristelig dagblad. MFIntervju tidsskrift

Guds eksistens lar seg forsvare rasjonelt.

Søvik, Atle Ottesen. 2020, Vårt land. MFLeserinnlegg
1 - 5 av 251 | Neste | Siste »