Cristin-person-ID: 318899
Person

Andreas Aarflot

  • Stilling:
    Ekstern
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Resultater

Skal staten fastsette menighetenes oppgaver?

Aarflot, Andreas. 2018, Vårt land. KIRKEN, MFLeserinnlegg

Lambeth-konferansen : en smeltedigel for den anglikanske kirke.

Aarflot, Andreas. 2018, Teologisk Tidsskrift. KIRKEN, MFVitenskapelig artikkel

Viktige skritt.

Aarflot, Andreas. 2017, Vårt land. MFLeserinnlegg

Rettslig handleevne lokalt og sentralt i Den norske kirke - Refleksjoner over rettssituasjonen etter den siste revisjon av kirkeloven.

Aarflot, Andreas. 2017, Lov og Rett. MFVitenskapelig artikkel

Frihet under ansvar.

Aarflot, Andreas. 2017, Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. MFFagartikkel