Cristin-person-ID: 318942
Person

Torgeir Sørensen

 • Stilling:
  PhD-stipendiat
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Addressing the existential dimension in treatment settings: Mental health professionals’ and healthcare chaplains’ attitudes, practices, understanding and perceptions of value.

Frøkedal, Hilde; Sørensen, Torgeir; Ruud, Torleif; deMarinis, Valerie; Stifoss-Hanssen, Hans. 2019, Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie. VID, Uu, AHUS, UMU, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Godt nok barnevern?: Forståelser av forsvarlighet og internkontroll i den kommunale barneverntjenesten.

Slettebø, Tor; Briseid, Kristin Margrete; Brodtkorb, Elisabeth; Skjeggestad, Erik; Sverdrup, Sidsel Muri; Sørensen, Torgeir. 2019, VIDRapport

Experiences with religion, spirituality and existential meaning making in clinical practice in Norway.

Tornøe, Kirsten; Haug, Sigrid Helene Kjørven; Sørensen, Torgeir; Ødbehr, Liv Skomakerstuen. 2015, IAPR conference. HINN, LDH, MFVitenskapelig foredrag

The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire in the Norwegian Context: Relations to Mental Health, Quality of Life, and Self-Efficacy.

Sørensen, Torgeir; la Cour, Peter; Danbolt, Lars Johan; Stifoss-Hanssen, Hans; Lien, Lars; deMarinis, Valerie; Pedersen, Heidi Frølund; Schnell, Tatjana. 2018, The international journal for the psychology of religion. Uu, VID, HINN, LUI, MF, INNLANDET, DANMARKVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 58 | Neste | Siste »