Cristin-person-ID: 319499
Person

Arnstein Sunde

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger

Resultater Resultater

In accordance with governmental recommendations - a study of golf and health.

Tangen, Jan Ove; Sunde, Arnstein; Sageie, Jostein; Hagen, Per Christian; Kristoffersen, Bjørn; Istad, Roy M.; Lønnestad, Tor; Bergan, Inger-Lise Eriksrud. 2013, Journal of Sports Science. USNVitenskapelig artikkel

A time-saving method to assess power output at lactate threshold in well-trained and elite cyclists.

Støren, Øyvind; Rønnestad, Bent; Sunde, Arnstein; Hansen, Joar; Ellefsen, Stian; Helgerud, Jan. 2014, Journal of Strength and Conditioning Research. HINN, USN, NTNU, HOKKSUNDVitenskapelig artikkel

Gode idrettslærere? : en studie av læreres og elevers synspunkter på kvaliteter som kjennetegner en god idrettslærer ved studieretning for idrettsfag i den videregående skole.

Sunde, Arnstein. 1997, USNHovedfagsoppgave

Maximal strength training improves cycling economy in competition cyclists.

Sunde, Arnstein; Støren, Øyvind; Bjerkaas, Marius; Larsen, Morten Herum; Hoff, Jan; Helgerud, Jan. 2008, International Conference of Strength Training : 6. USN, NTNUVitenskapelig foredrag

Idrettsbiologi og treningslære for idrett grunnfag, HIT, Bø.

Sunde, Arnstein. 2004, USNKompendium
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »