Cristin-person-ID: 319507
Person

Per Mangset

 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger
 • Stilling:
  Seniorforsker
  ved Telemarksforsking
 • Stilling:
  Professor emeritus
  ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Resultater

The end of cultural policy?

Mangset, Per. 2018, The International Journal of Cultural Policy. TFVitenskapelig artikkel

Festivalboom eller kulturpolitisk ønskedrøm? : om festivalisering og kommunal kulturøkonomi.

Mangset, Per; Håkonsen, Lars; Stavrum, Heidi. 2017, Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. USN, TFVitenskapelig artikkel

Kulturpolitikk. Organisering, legitimering og praksis.

Hylland, Ole Marius; Mangset, Per. 2017, Universitetsforlaget. TFVitenskapelig monografi

On the streets of San Francisco.

Mangset, Per. 2016, Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling. TFVitenskapelig artikkel

Kulturpolitikk og kulturproduksjon.

Mangset, Per. 2016, Gyldendal Akademisk. TFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel