Cristin-person-ID: 319544
Person

Kirsten Linnea Kruse

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

Resultater Resultater

MØTE MELLOM DIKT og COLLAGE! Multimodalt skapende arbeid i en didaktisk kontekst .

Kruse, Kirsten Linnea. 2021, 17. nordiske konference om SFL og socialsemiotik (NSFL-17), https://www.sdu.dk/en/forskning/c_cmc/konference. USNVitenskapelig foredrag

Fra dikt til digital collage - en tverrfaglig læringsressurs.

Roksvåg, Karete; Kruse, Kirsten Linnea. 2021, USNDigitale læremidler

Fra dikt til digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal tilnærming.

Kruse, Kirsten Linnea. 2021, Estetiske læringsprosesser – muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene. USNVitenskapelig foredrag

Møter mellom tekst og digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal tilnærming.

Kruse, Kirsten Linnea; Roksvåg, Karete. 2021, Sakprosa. USNVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »