Cristin-person-ID: 319560
Person

Dag Kjartan Bjerketvedt

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge

Resultater

Villreinforvaltningen på Hardangervidda. En historisk tilbakeblikk.

Bjerketvedt, Dag Kjartan; Reimers, Eigil; Borgstrøm, Reidar. 2018, Villreinen. USN, NMBU, UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Setesdal Austhei - vellreinområde med flere utfordringer.

Bjerketvedt, Dag Kjartan; Heggenes, Jan; Odland, Arvid; Hoven, Karl Gunnar. 2018, Villreinen. USN, UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Er sau viktigere enn føre var-prinsippet?

Bjerketvedt, Dag Kjartan. 2018, Hjorteviltet. USNPopulærvitenskapelig artikkel

Kartlegging av snøbare rabber og vinterbeite i BrattefjellVindeggen.

Hjeltnes, Arne William; Bjerketvedt, Dag Kjartan; Odland, Arvid; Tien Bui, Dieu; Heggenes, Jan. 2017, USNRapport

Herbivore grazing—or trampling? Trampling effects by a large ungulate in cold high- latitude ecosystems.

Heggenes, Jan; Odland, Arvid; Chevalier, Tomas; Ahlberg, Jörgen; Berg, Amanda; Larsson, Håkan; Bjerketvedt, Dag Kjartan. 2017, Ecology and Evolution. USN, FOI, LIU, SVERIGEVitenskapelig artikkel