Cristin-person-ID: 319800
Person

Bergit Haugland

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Menn utsatt for tvangsarbeid: en rapport om deres erfaringer og juridiske situasjon.

Lingaas, Carola; Haugland, Bergit; Skjeggestad, Erik. 2020, Erfaringsseminar Filemon Safe House. VIDFaglig foredrag

Menn utsatt for tvangsarbeid i Norge: en rapport om deres erfaringer og juridiske situasjon.

Lingaas, Carola; Haugland, Bergit; Skjeggestad, Erik. 2020, VIDRapport

Trajectories of ambivalence and trust: experiences of unaccompanied refugee minors resettling in Norway.

Eide, Ketil; Lidén, Hilde; Haugland, Bergit; Fladstad, Torunn; Hauge, Hans A.. 2018, European Journal of Social Work. USN, RVTS, ISFVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3