Cristin-person-ID: 320290
Person

Aktiv cristin-person Marit Synnøve Krogtoft

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emneord

Språkvitenskap • Språkutvikling • Skriftspråkutvikling • Nordisk språk og litteratur • Språkhistorie

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Marit Krogtoft

Tittel

Marit Krogtoft

Sammendrag

Disputerte for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet i november 2019. Førstelektor fra januar 2013. Hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo (1991) Har arbeidd 5-6 år som lektor i videregående skole, og i lærerutdanningen i Bodø fra 1998. Undervist på ulike lærerutdanninger på PHS og på nordisk språk og litteratur, samt fonetikk og språkvitenskap. Deltatt på kurs i aksjonsforskning (Universitetet i Nordland) og kurs i organisatorisk læring (NTNU).

Forskningsinteresser
De grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlig. Elevaktive arbeidsformer. Skoleendring (forbedring).

Vitenskapelig sammendrag

Førstelektor fra januar 2013. Hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo (1991) Har arbeidd 5-6 år som lektor i videregående skole, og i lærerutdanningen i Bodø fra 1998. Undervist på ulike lærerutdanninger på PHS og på nordisk språk og litteratur, samt fonetikk og språkvitenskap. Deltatt på kurs i aksjonsforskning (Universitetet i Nordland) og kurs i organisatorisk læring (NTNU).

Forskningsinteresser
De grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlig. Elevaktive arbeidsformer. Skoleendring (forbedring).

Resultater Resultater

Skriveprosessen.

Krogtoft, Marit Synnøve. 2018, Cappelen Damm Akademisk. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Vitenskapelig skriving.

Krogtoft, Marit Synnøve. 2018, Cappelen Damm Akademisk. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Masteroppgaven - fra forskningsskisse til forskningsprosjekt.

Krogtoft, Marit Synnøve. 2018, Cappelen Damm Akademisk. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Praktiske arbeidsformer i norskfaget.

Krogtoft, Marit Synnøve. 2018, Bedre Skole. NORDPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »