Cristin-person-ID: 320460
Person

May-Britt Waale

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Lærerrollen • Yrkesidentitet • Nettbasert læring • Undervisningsmetoder • Pedagogikk

Kontaktinformasjon

Sted
NORD UNIVERSITET Universitetsalleen 11 8026 Bodø Kontor CA3450

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

May-Britt Waale

Tittel

May-Britt Waale

Sammendrag

Dr.polit. i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø (2008). Også allmennlærer med videreutdanning i småskolepedagogikk, migrasjonspedagogikk og IKT, arbeidet mange år i grunn- og videregående skole. Ansatt ved Nord universitet siden 1996. Forskningsinteresser: Nettpedagogikk og -didaktikk, yrkes- og allmendidaktikk, generell pedagogikk,lærerrolleforming og yrkesidentitetsdanning.

Resultater Resultater

Bruk av digitale verktøy i barneskolen.

Waale, May-Britt; Kristiansen, Roar. 2017, Gyldendal Akademisk. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Bruk av digitale verktøy i barneskolen.

Waale, May-Britt; Kristiansen, Roar. 2017, Gyldendal Akademisk. NORD, BODØVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Klasseromsforskning - observasjon og intervju.

Waale, May-Britt. 2013, Akademika forlag. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »