Cristin-person-ID: 32095
Person

Gunnhild Irene Bagøien

  • Stilling:
    Overlege
    ved PH - Avd. Nidelv DPS ved St. Olavs Hospital HF

Resultater Resultater

Fidelity of a motivational interviewing intervention for improving return to work for people with musculoskeletal disorders.

Løchting, Ida; Hagen, Roger; Monsen, Christine K.; Grotle, Margreth; Storheim, Kjersti; Aanesen, Fiona; Øiestad, Britt Elin; Eik, Hedda; Bagøien, Gunnhild. 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). STOLAV, OSLOMET, VESTFOLD, MODUMBAD, NTNU, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Barriers and Facilitators for Implementing Motivational Interviewing as a Return to Work Intervention in a Norwegian Social Insurance Setting: A Mixed Methods Process Evaluation.

Foldal, Vegard ; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild; Johnsen, Roar; Hara, Karen Walseth; Fossen, Heidi; Løchting, Ida mfl.. 2021, Journal of occupational rehabilitation. TRONDHEIM, STOLAV, TH, OSLOMET, NTNU, MODUMBAD, UIO, OUS, UNICAREVitenskapelig artikkel

Sick-listed workers’ experiences with motivational interviewing in the return to work process: a qualitative interview study.

Foldal, Vegard ; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit. 2020, BMC Public Health. STOLAV, NTNU, UNICAREVitenskapelig artikkel

Sick-listed Workers' experiences with motivational interviewing administered by caseworkers in the return to work process .

Foldal, Vegard ; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar; Bagøien, Gunnhild; Solbjør, Marit. 2019, WDPI. STOLAV, NTNUVitenskapelig foredrag

Motiverende intervju med fokus på rusproblematikk Foredrag og workshoop for Leger i spesialisering.

Bagøien, Gunnhild. 2018, Obligatorisk grunnkurs Psykiatri. STOLAVVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 58 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2017 - Førstepremien for beste vitenskapelige innlegg i sesjonen Frie foredrag, Psykiatriveka 2017