Cristin-person-ID: 32310
Person

Børge Lønnebakke Norberg

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater Resultater

In half of the cases, a video meeting with the doctor was as good as meeting in person .

Johnsen, Tor Magne; Norberg, Børge Lønnebakke; Kristiansen, Eli; Nilsen, Lisbeth; Lundberg, Lene. 2021, UNN, NTNU, ANDREINSTIntervju

Videomøte med fastlegen var i halvparten av tilfellene like bra som time på legekontoret .

Johnsen, Tor Magne; Norberg, Børge Lønnebakke; Kristiansen, Eli; Nilsen, Lisbeth. 2021, UNN, NTNU, ANDREINSTIntervju

Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic Lockdown: Cross-sectional Survey Among Norwegian General Practitioners .

Johnsen, Tor Magne; Norberg, Børge Lønnebakke; Kristiansen, Eli; Zanaboni, Paolo; Austad, Bjarne; Helgetun Krogh, Frode; Getz, Linn Okkenhaug. 2021, Journal of Medical Internet Research. UIT, UNN, NTNUVitenskapelig artikkel

Skal kartlegge fastlegers bruk av videokonsultasjoner.

Johnsen, Tor Magne; Norberg, Børge Lønnebakke; Nilsen, Lars Broch. 2020, NTNUIntervju

Komplekse problemstillinger i allmennpraksis-en prevalensstudie.

Johnsen, Tor Magne; Norberg, Børge Lønnebakke; Helgetun Krogh, Frode; Sigurdsson, Johann Agust; Getz, Linn Okkenhaug. 2020, Tidsskrift for Den norske legeforening. NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5