Cristin-person-ID: 323550
Person

Aktiv cristin-person Monika Knudsen Gullslett

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Stilling:
    Forsker
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Avstandsoppfølging i spesialisthelsetjenesten – Videokonsultasjoner (VK) i psykisk helsevern.

Gullslett, Monika Knudsen . 2020, E-helse i Norge EHiN. USN, UNNVitenskapelig foredrag

«Så lenge mutter’n har det bra…» En kvalitativ studie om velferdsteknologi og myten om den informerte og interesserte pårørende.

Gullslett, Monika Knudsen . 2019, Nasjonal forskningskonferanse i helsetjenesteforskning. USNVitenskapelig foredrag

Sosialt entreprenørskap og innovasjon i helse og velferdsutdanninger.

Gullslett, Monika Knudsen . 2018, Undervisning . USNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 42 | Neste | Siste »