Cristin-person-ID: 323550
Person

Aktiv cristin-person Monika Knudsen Gullslett

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Stilling:
    Professor
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Foreslår digital vergetjeneste for dem som faller utenfor digitalt .

Lauvhaug Nybakke, Henriette; Gullslett, Monika Knudsen ; Frimand, Marte. 2021, UNN, ANDREINSTIntervju

Fremskritt for e-helse gir også digitalt utenforskap.

Lauvhaug Nybakke, Henriette; Rødseth, Eirin; Gullslett, Monika Knudsen ; Bjørvig, Siri; Dyb, Kari. 2021, Dagens medisin. UNNKronikk

Therapists’ experience of video consultation in specialized mental health services during the COVID-19 pandemic: Qualitative interview study.

Gullslett, Monika Knudsen ; Kristiansen, Eli; Nilsen, Etty Ragnhild. 2021, JMIR Human Factors. UIT, UNNVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 48 | Neste | Siste »