Cristin-person-ID: 323753
Person

Aktiv cristin-person Vibeke Glørstad

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Sosialt arbeid • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Humaniora • Sosiologi

Emneord

Deltagende aksjonsforskning • Demokratisk medborgerskap • Pedagogisk utviklingsarbeid • Kultur sosiologi • Learning disability • Citizenship • Postkolonialisme • Critical Disability Studies • Kulturpolitikk • Psykososialt arbeid • Global Helse • Inkludering • Vernepleie • Medforskning • Utviklingssosiologi • Psykisk helsearbeid

Region

  • Afrika
  • Europa

Land

  • Norge
  • Zimbabwe

Kontaktinformasjon

Telefon
51972200
Sted
vibeke.glorstad@vid.no
Sted
Se under prosjekter og forskningsgruppe

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Vibeke Glørstad

Tittel

Vibeke Glørstad

Sammendrag

Jeg er førstelektor og underviser på bachelor i Vernepleie og Master i Medborgerskap og samhandling. FOU arbeidet er knyttet til fagutvikling/ tjenestutvikling i tjenester for personer med utviklingshemming, medborgerskap som teoretisk perspektiv og praksis,politisk medborgerskap og funksjonhemming, performance and disability, african theatre and performance og demokratisk utvikling og kulturpolitikk i 'sør'.

Resultater Resultater

Valgdeltagelse for personer med utviklingshemming. presentasjon sammen med to medforskere.

Glørstad, Vibeke; Chalachanova, Anna. 2019, Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. VIDFaglig foredrag

Valgdeltakelse for personer med utviklingshemming.

Chalachanova, Anna; Glørstad, Vibeke. 2019, Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.. VIDFaglig foredrag

Fagutvikling og medborgerskap.

Fjetland, Kirsten Jæger; Berge, Ulf; Gjermestad, Anita; Glørstad, Vibeke; Kiær, Elisabeth; Luteberget, Laila. 2019, Universitetsforlaget. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

«Sjelden får vi løfte blikket».

Glørstad, Vibeke; Berge, Ulf. 2019, Universitetsforlaget. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 53 | Neste | Siste »