Cristin-person-ID: 323854
Person

Aktiv cristin-person Inger Elisabeth Bergum

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Resultater Resultater

Repetisjon - en strategi for å opprettholde gode levevaner for personer med diabetes type 2.

Bergum, Inger Elisabeth; Mordal, Elin. 2020, Tidsskrift for omsorgsforskning. HIMVitenskapelig artikkel

Collaboration across Professional Boundaries (CAB)- prosjektet.

Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans Gunder; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny. 2012, Fagdag, informasjonsmøte om CAB-prosjektet. NTNU, HIMFaglig foredrag

Tverrprofesjonelt samarbeid.

Bergum, Inger Elisabeth. 2018, Fag- og forskningsseminar. HIMFaglig foredrag

Tverrprofesjonelt samarbeid i primærhelsetjenesten - etikk, kommunikasjon og jus.

Bergum, Inger Elisabeth; Hegdal, Tone. 2019, NOKLUS - kurs. HIMFaglig foredrag

Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte? .

Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale mfl.. 2019, Klinisk Sygepleje. HIMVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »