Cristin-person-ID: 325110
Person

Petter Gottschalk

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI

Resultater

Transnational cybercrime and cybercrime by transnational organisations.

Gottschalk, Petter. 2019, Routledge. BIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Convenience theory on crime in the corporate sector.

Gottschalk, Petter. 2018, Springer Nature. BIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Fraud examiners in private investigations of white-collar crime.

Gottschalk, Petter. 2018, Springer Nature. BIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hva har hvitsnippforbrytere felles?

Gottschalk, Petter. 2018, Norsk Øko-Forum. BIKronikk

Evaluation of fraud examinations: A principal-agent study of private internal investigations.

Gottschalk, Petter. 2018, International Journal of Business Continuity and Risk Management (IJBCRM). BIPopulærvitenskapelig artikkel