Cristin-person-ID: 325111
Person

Aktiv cristin-person Cathrine Filstad

  • Stilling:
    Professor
    ved Politihøgskolen
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI

Resultater Resultater

Ledelse, implementering, effekter og resultater av nærpolitireformen.

Filstad, Cathrine; Karp, Tom. 2018, HK, BI, PHSRapport

Enten må politiet få mer penger, eller så må ambisjonen og tempoet i reformen senkes.

Filstad, Cathrine; Karp, Tom. 2018, Dagbladet. HK, BI, PHSKronikk

Politiet venter...

Filstad, Cathrine; Karp, Tom. 2018, Lensmannsbladet - Politilederen. HK, BI, PHSKronikk

27 Days of Managerial work in the police service.

Karp, Tom; Filstad, Cathrine; Glomseth, Rune. 2018, Police Practice & Research. HK, BI, PHSVitenskapelig artikkel

Hvordan politiledere lærer å lede.

Filstad, Cathrine. 2018, Politiforum. BI, PHSFagartikkel
1 - 5 av 69 | Neste | Siste »