Cristin-person-ID: 325111
Person

Aktiv cristin-person Cathrine Filstad

  • Stilling:
    Professor
    ved Politihøgskolen
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI

Resultater

How police leaders learn to lead.

Filstad, Cathrine; Karp, Tom; Glomseth, Rune. 2018, Policing: A Journal of Policy and Practice. HINN, UIT, HK, NORD, BI, PHSVitenskapelig artikkel

Hvordan politiledere lærer å lede.

Filstad, Cathrine. 2018, Politiforum. BI, PHSFagartikkel

Diverging assessments of learning organizations during reform implementation.

Borge, Baard Herman; Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold; Skogmo, Per Øyvind. 2018, Learning Organization. UIT, BI, PHS, ANDREINSTVitenskapelig artikkel

27 days of managerial work in the police service.

Karp, Tom; Filstad, Cathrine; Glomseth, Rune. 2018, Police Practice & Research. UIT, HK, BI, NORD, PHSVitenskapelig artikkel

Learning to learn differently.

Olsen, Trude Høgvold; Glad, Tone; Filstad, Cathrine. 2018, Journal of Workplace Learning. UIT, BI, PHSVitenskapelig artikkel