Cristin-person-ID: 325112
Person

Per Espen Stoknes

  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI

Resultater

Redefining green growth within planetary boundaries.

Stoknes, Per Espen; Rockström, Johan. 2018, Energy Research & Social Science. SU, BIVitenskapelig artikkel

User guides for the climate adaptation of buildings and infrastructure in Norway – Characteristics and impact.

Hauge, Åshild Lappegard; Almås, Anders-Johan; Flyen, Cecilie; Stoknes, Per Espen; Lohne, Jardar. 2017, Climate Services. SINTEF, BI, NTNUVitenskapelig artikkel

Sensonomic AS - commercializing satellite based natural capital mapping.

Stoknes, Per Espen. 2015, BIBedriftsetablering

A happy Climate? A new narrative for climate politics in the 21st century.

Stoknes, Per Espen. 2015, Fagbokforlaget. BIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

What We Think About - When We Try Not To Think About - Global Warming: The New Psychology of Climate Science Communication .

Stoknes, Per Espen. 2015, AGU Joint Assembly 2015. BIVitenskapelig foredrag

Utmerkelser