Cristin-person-ID: 325182
Person

Benedicte Brøgger

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI

Kontaktinformasjon

Resultater

«En fugl i hånden … kan begynne noe» Effektuering av entreprenørskap i en entreprenørskapsutdanning .

Brøgger, Benedicte; Jevnaker, Birgit Helene. 2018, UNIPED. BIVitenskapelig artikkel

The Algorithm Fallacy.

Brøgger, Benedicte; Jevnaker, Birgit Helene. 2017, Digital Culture and Society - international conference on Chinese and European developments. BIVitenskapelig foredrag

What skills are enhanced in the work with an (E)MBA thesis?

Brøgger, Benedicte. 2017, Exploring the next frontier. 2017 EMBAC Conference. BIFaglig foredrag

On the value of compliance. A para-ethnographic study of tax compliance in Norway.

Brøgger, Benedicte; Aziz, Kiran. 2017, Cooperative compliance in retrospect and prospect. BIVitenskapelig foredrag

Cultures for compliance - tax experts in Norway.

Brøgger, Benedicte. 2017, Department research seminar. BIVitenskapelig foredrag

Utmerkelser