Cristin-person-ID: 325450
Person

Irene Valaker

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater Resultater

Continuity of care and its associations with self-reported health, clinical characteristics and follow-up services after percutaneous coronary intervention.

Valaker, Irene; Fridlund, Bengt Gotthard Anton; Wentzel-Larsen, Tore; Nordrehaug, Jan Erik; Rotevatn, Svein; Råholm, Maj-Britt; Norekvål, Tone M.. 2020, BMC Health Services Research. SUS, LNU, NKVTS, HAUKELAND, RBUP, DIVNORSK, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Rethinking rehabilitation after percutaneous coronary intervention: a protocol of a multicentre cohort study on continuity of care, health literacy, adherence and costs at all care levels (the CONCARDPCI).

Norekvål, Tone Merete; Allore, Heather G; Bendz, Bjørn; Bjorvatn, Cathrine; Borregaard, Britt; Brørs, Gunhild; Deaton, Christi; Fålun, Nina Britt; Hadjistavropoulos, Heather; Hansen, Tina Birgitte mfl.. 2020, BMJ Open. HELSEFØRDE, HELSENTRØN, HAUKELAND, UIO, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Adaptation and psychometric properties of the Norwegian version of the heart continuity of care questionnaire (HCCQ).

Valaker, Irene; Fridlund, Bengt Gotthard Anton; Wentzel-Larsen, Tore; Hadjistaropoulos, Heather; Nordrehaug, Jan Erik; Rotevatn, Svein; Råholm, Maj-Britt; Norekvål, Tone M.. 2019, BMC Medical Research Methodology. SUS, LNU, NKVTS, HAUKELAND, UR, RBUP, UIB, HVL, ANDREINSTVitenskapelig artikkel

Kontinuitet mellom behandlingsnivå etter gjennomgått perkutan koronar intervensjon (PCI) - en multisenter studie.

Valaker, Irene. 2017, Regional tverrfaglig forskningskonferanse innan rehabilitering . HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »