Cristin-person-ID: 325544
Person

Olav Mjaatvedt

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for samfunnsfag - Sogn og Fjordane ved Høgskulen på Vestlandet
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for samfunnsfag - Sogn og Fjordane ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater

Skjervheim og Bourdieu.

Mjaatvedt, Olav. 2014, Abstrakt forlag. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hjemmet i skjæringspunktet mellom lokale og globale strømninger.

Mjaatvedt, Olav; Utheim, Marit Eide. 2010, Årbok for Sogn. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Hjemmet i skjæringspunktet mellom lokale og globale strømninger.

Mjaatvedt, Olav; Utheim, Marit Eide. 2009, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kommentar til Lennart Rosenlund, Socal structure and their transformations.

Mjaatvedt, Olav. 2008, Sosiologisk Årbok. HVLVitenskapelig artikkel

Sosiale strukturer og deres metamorfoser. Disuktantinnlegg til Lennart Rosenlund.

Mjaatvedt, Olav. 2007, Framtid og fortid for kritisk samfunnsforskning i norden.. HVLVitenskapelig foredrag