Cristin-person-ID: 325563
Person

Tor Inge Romøren

  • Stilling:
    Professor
    ved Avdeling for helsefag - Sogn og Fjordane ved Høgskulen på Vestlandet
  • Stilling:
    Professor
    ved Avdeling for helsefag - Sogn og Fjordane ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater

Doktorgrader av betydning for omsorgstjenestene.

Olsen, Rose Mari; Romøren, Tor Inge. 2016, Tidsskrift for omsorgsforskning. NORD, NTNUFagartikkel

Older Patients’ and Next of Kin’s Perspectives on Continuity in Long-Term Home Health Care.

Gjevjon, Edith L Roth; Romøren, Tor Inge; Bragstad, Line Kildal; Hellesø, Ragnhild. 2016, Home Health Care Management & Practice. VID, NTNU, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Evaluering av Omsorgsplan 2015, Tjenestens innhold og fordeling.

Tingvold, Laila; Romøren, Tor Inge. 2015, NTNURapport

Measuring interpersonal continuity in high-frequency home healthcare services.

Gjevjon, Edith L Roth; Eika, Kari H.; Romøren, Tor Inge; Landmark, Brynjar Fowels. 2014, Journal of Advanced Nursing. NTNU, UIO, HODVitenskapelig artikkel

Real teams and their effect on the quality of care in nursing homes.

Havig, Anders Kvale; Skogstad, Anders; Veenstra, Marijke; Romøren, Tor Inge. 2013, BMC Health Services Research. OSLOMET, NTNU, UIBVitenskapelig artikkel