Cristin-person-ID: 326495
Person

Aktiv cristin-person Karette Stensæth

  • Stilling:
    Professor
    ved Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkterapi • Humaniora

Emneord

Web • Akademisk skriving • Improvisasjon • Kvalitativ forskningsmetode • Kreativ kommunikasjon • Musikkterapi • Musikk og helse • Musikkteknologi

Kontaktinformasjon

Telefon
00-47-94844648
Sted
kst@nmh.no

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Karette Stensæth

Sammendrag

Professor of musikkterapi. Director of CREMAH (Center for Research in Music and Health) from August 2017. From 2008-2017, Coordinator of CREMAH. Responsible for developing CREMAH’s publication series, web pages and research projects. Various teaching and lecturing assignments on music therapy and between music and health. Various assignments as a sensor and supervisor at all levels (bachelor, master and PhD). Experience with commission work (including doctoral and master's degrees, as well as promotion and appointment). After the post doc position in the interdisciplinary research project RHYME, the field of expertise includes theory and practical experience in developing technology and design for familiar with disabled children. Long experience as a music therapist with children and adolescents with complex needs. Illustrator in the magazine Music Therapy from 1998. Experience as amateur musician.

Tittel

Karette Stensæth

Sammendrag

Professor i musikkterapi. Leiar for CREMAH (Centre for Research in Music and Health) frå og med august 2017. Før det tilsett som koordinator for CREMAH (tidlegare heitande Senter for musikk og helse) frå oppstarten i 2008 med utvikling av web-sider og forskingsprosjekt. Ulike undervisings- og foredragsoppdrag om musikkterapi og mellom musikk og helse. Diverse oppdrag som sensor og rettleiar på alle nivå (bachelor, master- og ph.d.). Erfaring med kommisjonsarbeid (inkl. doktor- og mastergrad, samt for opprykk og tilsetting). Med post doc stilling i det interdisiplinære forskingsprojektet RHYME inkluderer kompetanseområdet teori og praktisk erfaring med utvikling av teknologi og design for familiar med funksjonshemma barn. Lang erfaringskompetanse som musikkterapeut med barn og unge med samansette vanskar. Illustratør i bladet Musikkterapi frå 1998. Erfaring som amatørmusikar.

Resultater Resultater

Om Homeside - og rekrutteringshjelp og samarbeid med Hukommelsesklinikken ved Ullevål sykehus. .

Stensæth, Karette. 2020, Undervisning, morgenmøter. NMHVitenskapelig foredrag

Når klienten ikke vil ha ‘terapi’ – rundebord om terapibegrepet i musikkterapi tilknyttet psykisk helse, rus og ungdom.

Fuhr, Gisle; Stensæth, Karette; Solli, Hans Petter; Eide, Ingelill; Mo, Ola; Duesten, Kari; Anyan, Marte Halås. 2020, Norsk konferanse i musikkterapi. NMHFaglig foredrag

HOMESIDE – Hjemmebaserte musikk- og leseaktiviteter for personer med demens og deres nærmeste. .

Stensæth, Karette; Kvamme, Tone Sæther; Johansson, Kjersti. 2020, Norsk konferanse i musikkterapi. NMHVitenskapelig foredrag

KEYNOTE: En rød tråd? Samstemmighet og mangfold i norsk musikkterapi .

Stensæth, Karette. 2020, Norsk konferanse i musikkterapi. NMHVitenskapelig foredrag

Music as a resource for psychological health for music professionals: A Nordic survey.

Stensæth, Karette; Bonde, Lars Ole; Saarikallio, Suvi; Horwitz, Eva B; Ekholm, Ola. 2020, Nordic Journal of Arts, Culture and Health. NMHVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 151 | Neste | Siste »