Cristin-person-ID: 326512
Person

Frøydis Ree Wekre

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger
  • Stilling:
    Professor
    ved Fagseksjon for blåsere, harpe og slagverk ved Norges musikkhøgskole

Resultater Resultater

Fellestrekk og ulikheter i synet på pusteteknikk hos fløytister, hornister og sangere. En undersøkelse av metodikken på høgskolenivå i Oslo-området.

Bengtsson, Folke; Dørum, Sissel; Wekre, Frøydis Ree. 1996, NMH-publikasjoner. NMHPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1