Cristin-person-ID: 326529
Person

Kjetil Solvik

  • Stilling:
    Seksjonssjef
    ved Studieseksjonen ved Norges musikkhøgskole

Resultater Resultater

Retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Utdanningsutvalget i UHR November 2015.

Lode, Beate; Manne, Per Erik; Thorsen, Kirsten; Vaage, Ingvar Jarle; Johnsen, Kari Bjørgo; Helgesen, Carsten Gunnar; Vassdal, Terje; Solvik, Kjetil; Saunes, Jorunn; Sjøbrend, Madeleine M. mfl.. 2015, UIT, LDH, NMBU, OSLOMET, NMH, UIO, UIB, HVL, NHHRapport

Dannelsesaspekter i utdanning : rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av UHRs utdanningsutvalg, september 2011.

Haanes, Vidar Leif; Arntzen, Ørjan; Kjølsvik, Idar; Ransedokken, Olgunn; Solvik, Kjetil. 2011, NORD, OSLOMET, NMH, MF, NSORapport
1 - 2 av 2