Cristin-person-ID: 326742
Person

Aktiv cristin-person Knut Alfsvåg

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi • Idéhistorie

Emneord

Reformasjonen • Vitenskapsteori • Modernitet og postmodernitet • Gud

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Knut Alfsvåg

Tittel

Knut Alfsvåg

Sammendrag

Cand. theol. MF 1980. Prakticum 1981. Feltprest 1982. Misjonsprest NMS, tjeneste i Japan 1986-1999, lærer/professor i kirkehistorie ved Kobe Lutheran Theological Seminary fra 1989. Førsteamanuensis (vikar) ved MHS fra 1999, førsteamanuensis i systematisk teologi fra 2005, professor fra 2009. Har arbeidet med sysemtatisk-teologiske og teologi- og idehistoriske emner knyttet til gudserkjennelse og teologisk metode, særlig knyttet til reformasjonen og nyere tid.

Resultater Resultater

Unknowability and Incarnation: Creation and Christology as Philosophy of Science in the Work of Nicholas Cusanus.

Alfsvåg, Knut. 2019, International Journal of Systematic Theology. VIDVitenskapelig artikkel

Guds allmakt og korset: Hva betyr Jesu død for vår forståelse av første trosartikkel?

Alfsvåg, Knut. 2019, Forlaget Kolon. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Tysk helt eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk fra 250 års Luther-forskning.

Alfsvåg, Knut. 2019, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. VIDVitenskapelig artikkel

Hur kunde du, Luther? Om Martin Luther, islam och judarna.

Alfsvåg, Knut. 2019, Församlingsförlaget. VIDPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel

Imagination and Critique in the Work of Johann Georg Hamann.

Alfsvåg, Knut. 2019, Mishkan : a Forum on the Gospel and the Jewish People. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 184 | Neste | Siste »