Cristin-person-ID: 326742
Person

Aktiv cristin-person Knut Alfsvåg

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi • Idéhistorie

Emneord

Reformasjonen • Vitenskapsteori • Modernitet og postmodernitet • Gud

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Knut Alfsvåg

Tittel

Knut Alfsvåg

Sammendrag

Cand. theol. MF 1980. Prakticum 1981. Feltprest 1982. Misjonsprest NMS, tjeneste i Japan 1986-1999, lærer/professor i kirkehistorie ved Kobe Lutheran Theological Seminary fra 1989. Førsteamanuensis (vikar) ved MHS fra 1999, førsteamanuensis i systematisk teologi fra 2005, professor fra 2009. Har arbeidet med sysemtatisk-teologiske og teologi- og idehistoriske emner knyttet til gudserkjennelse og teologisk metode, særlig knyttet til reformasjonen og nyere tid.

Resultater Resultater

«For jøde først»: Om kristen misjon til jøder og hedninger.

Alfsvåg, Knut. 2019, Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. VIDVitenskapelig artikkel

Er dåpen nødvendig til frelse? Om forholdet mellom dåpsforståelse og samtidskontekst.

Alfsvåg, Knut. 2019, Teologisk Tidsskrift. VIDVitenskapelig artikkel

Intelligent Design?

Alfsvåg, Knut. 2019, Verdidebatt.no. VIDKronikk

Guds kjærlighet og menneskers likeverd.

Alfsvåg, Knut. 2019, Dagen. VIDKronikk
1 - 5 av 193 | Neste | Siste »