Cristin-person-ID: 326742
Person

Aktiv cristin-person Knut Alfsvåg

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi • Idéhistorie

Emneord

Reformasjonen • Vitenskapsteori • Modernitet og postmodernitet • Gud

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Knut Alfsvåg

Tittel

Knut Alfsvåg

Sammendrag

Cand. theol. MF 1980. Prakticum 1981. Feltprest 1982. Misjonsprest NMS, tjeneste i Japan 1986-1999, lærer/professor i kirkehistorie ved Kobe Lutheran Theological Seminary fra 1989. Førsteamanuensis (vikar) ved MHS fra 1999, førsteamanuensis i systematisk teologi fra 2005, professor fra 2009. Har arbeidet med sysemtatisk-teologiske og teologi- og idehistoriske emner knyttet til gudserkjennelse og teologisk metode, særlig knyttet til reformasjonen og nyere tid.

Resultater Resultater

Divine Presence: An Introduction to Christian Theology.

Alfsvåg, Knut. 2021, Wipf and Stock Publishers. VIDVitenskapelig monografi

Kierkegaard on indiscriminate love.

Alfsvåg, Knut. 2021, Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. VIDVitenskapelig artikkel

Da Gud forlot Gud: Jesu vei til døden og dens betydning for oss.

Alfsvåg, Knut. 2021, Teologisk Tidsskrift. VIDVitenskapelig artikkel

Bibelsyn og bibeltolkning – om virkelighetsforståelsens betydning for bibellesningen.

Alfsvåg, Knut. 2021, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 204 | Neste | Siste »