Cristin-person-ID: 326743
Person

Hans Austnaberg

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Homiletikk • Madagaskar • Praktisk teologi • Trosopplæring • Vekkelsesbevegelser

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Hans Austnaberg

Tittel

Hans Austnaberg

Sammendrag

Jeg har undervist prestestudenter på Madagaskar i 5 år og vært med å bygge opp det lutherske teologiske fakultetet der. På Høgskolen i Stavanger har jeg undervist lærerstudenter og førskolelærerstudenter. Jeg har erfaring som menighetsprest i Time kommune i fem år. Fra jeg startet på Misjonshøgskolen i 2005 har jeg det meste av tiden vært praktikumsrektor, nå praktikumsleder ved VID, med mest undervisning i homiletikk. Doktoravhandlingen fra 2006 handlet om eksorsisme i en vekkelsesbevegelse på Madagaskar og jeg har skrevet en bok om forkynnelse i søndagsgudstjenester på Madagaskar. Jeg har vært prosjektleder i flere forskningsprosjekt i trosopplæringen, som har resultert i en redigert bok, en bok sammen med en kollega og flere artikler.

Resultater Resultater

Dåpssamlingar i Den norske kyrkja.

Austnaberg, Hans. 2019, Tidsskrift for praktisk teologi. VIDVitenskapelig artikkel

Fearing God and evil spirits: The preaching of Malagasy shepherds.

Austnaberg, Hans. 2019, Homiletic. VIDVitenskapelig artikkel

Utfordringar for prestar og undervisningsmedarbeidarar i dåpsarbeidet i Den norske kyrkja.

Austnaberg, Hans. 2018, Scandinavian Journal for Leadership & Theology. VIDVitenskapelig artikkel

Negotiating Church Space: The Relations between Pastors and Shepherds in the Malagasy Lutheran Church.

Austnaberg, Hans. 2018, Journal of Theology for Southern Africa. VIDVitenskapelig artikkel

Fokus - muligheter i lokalmenigheten. Et konsept for menighetsutvikling.

Austnaberg, Hans. 2017, Tidsskrift for praktisk teologi. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 38 | Neste | Siste »