Cristin-person-ID: 326743
Person

Hans Austnaberg

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Homiletikk • Madagaskar • Praktisk teologi • Trosopplæring • Vekkelsesbevegelser

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Hans Austnaberg

Tittel

Hans Austnaberg

Sammendrag

Jeg har undervist prestestudenter på Madagaskar i 5 år og vært med å bygge opp det lutherske teologiske fakultetet der. På Høgskolen i Stavanger har jeg undervist lærerstudenter og førskolelærerstudenter. Jeg har erfaring som menighetsprest i Time kommune i fem år. Fra jeg startet på Misjonshøgskolen i 2005 har jeg det meste av tiden vært praktikumsrektor, nå praktikumsleder ved VID, med mest undervisning i homiletikk. Doktoravhandlingen fra 2006 handlet om eksorsisme i en vekkelsesbevegelse på Madagaskar og jeg har skrevet en bok om forkynnelse i søndagsgudstjenester på Madagaskar. Jeg har vært prosjektleder i flere forskningsprosjekt i trosopplæringen, som har resultert i en redigert bok, en bok sammen med en kollega og flere artikler.

Resultater Resultater

Presterollen i trosopplæringen i Den norske kirke: Forventninger fra undervisningsmedarbeidere og menighetsrådsledere.

Kessel, Terese Bue; Austnaberg, Hans; Mestad, Karen Margrete Eikenes. 2021, Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). VIDVitenskapelig artikkel

"Trosopplæringsreformen er den største forandringsagenten i presterollen" : Presten si intenderte og sjølvopplevde rolle i trusopplæringa.

Austnaberg, Hans; Kessel, Terese Bue; Mestad, Karen Margrete Eikenes. 2021, Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). VIDVitenskapelig artikkel

Undervisningsarbeidarar og dåpsopplæring i Den norske kyrkja.

Austnaberg, Hans. 2020, Scandinavian Journal for Leadership & Theology. VIDVitenskapelig artikkel

Møte, vokse, dele. Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM).

Sirris, Stephen; Askeland, Harald; Angell, Olav Helge; Austnaberg, Hans; Eriksen, Stian Sørlie; Haugen, Hans Morten; Haug, Kari Storstein; Lindheim, Tone. 2020, VIDRapport

Dåpssamlingar i Den norske kyrkja.

Austnaberg, Hans. 2019, Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). VIDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 42 | Neste | Siste »