Cristin-person-ID: 327499
Person

Aktiv cristin-person Per Arne Godejord

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Resultater

Blended Learning With Mobile Technology.

Godejord, Beata Joanna; Godejord, Per Arne. 2018, Internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen - IKG18. NORDVitenskapelig foredrag

Blandet undervisning og innovative løsninger i matematikkundervisning i norsk videregående skole.

Godejord, Per Arne. 2018, Multi Player Event MILAGE (E4). NORDPopulærvitenskapelig foredrag

Academic Social Media – reaching out to to the public, or Maskirovka the Academic Way?

Godejord, Per Arne. 2017, NORDAnnet produkt

Veilederkurs - verdifull utdanning for sivile.

Godejord, Per Arne. 2017, Heimevernsbladet. NORDKronikk

Sivilforsvaret - Beredskap ved et veiskille.

Godejord, Per Arne. 2017, Dagsavisen - Nye Meninger. NORDKronikk