Cristin-person-ID: 327509
Person

Else Marie Lid

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Institutt for sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Jeg ser det og husker - jeg gjør det og forstår - om erfaringer ved bruk av drama og bildeteater i etisk refleksjon på sykehjem: prosjektrapport.

Lid, Else Marie; Moe, Bente Karlsen; Johansson, Hilde; Flakstad, Nina; Elin, Johansen; Larsen, Ellen Mogård; Jørgensen, Wenche Sæthre; Ertzeid, Olav Rune; Brasø, Merethe; Sørensen, Kristin. 2011, NORDRapport

Framom kroppslege stengsel.Refleksjonar over ei sjukepleieerfaring frå praksiskvardagen.

Lid, Else Marie; Kvigne, Kari Johanne; Roghell, Per Kristian. 2017, Nordisk tidsskrift for helseforskning. HINN, NORDVitenskapelig artikkel

Utfordringar i møtet mellom sjukepleiar og pasient- undring og refleksjonar.

Lid, Else Marie. 2017, Forskningsdagene 2017. NORDVitenskapelig foredrag

Å gå med i pasienten si livsverd. Tankar omkring ei sjukepleieforteljing.

Lid, Else Marie; Kvigne, Kari; Roghell, Per Kristian. 2016, Nordisk tidsskrift for helseforskning. HINN, NORDVitenskapelig artikkel

Humanistic Nursing at the end of life: abstract.

Lid, Else M.; Roghell, Per Kristian; Kvigne, Kari. 2015, The Nordic Forum for Nurse Educators 2015 - Digitalization and humanization - Two sides of the same issue?. HINN, NORDFaglig foredrag
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »