Cristin-person-ID: 327761
Person

Rose Mari Olsen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Resultater Resultater

Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem.

Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Krane, Martin Sollund; Madsen, Linda; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Tingvold, Laila; Tranvåg, Oscar mfl.. 2021, UIT, USN, NORD, NTNU, HVLRapport

Drug modification by nurses in Norwegian nursing homes: A cross-sectional study.

Solberg, Hege; Devik, Siri Andreassen; Bell, Hege Therese; Zeiss, Daniel Horst; Olsen, Rose Mari. 2021, Geriatric Nursing. NORD, NTNUVitenskapelig artikkel

Aktuell forskning publisert i andre tidsskrift.

Devik, Siri Andreassen; Olsen, Rose Mari. 2021, Tidsskrift for omsorgsforskning. NORDAnmeldelse

Introduksjon til temanummeret Pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Olsen, Rose Mari; Cappelen, Kathrine; Førland, Oddvar; Wiig, Siri. 2020, Tidsskrift for omsorgsforskning. USN, NORD, NTNU, UISLeder

«Vi har jo blåboka, svartboka og alle listene …» En kvalitativ studie blant pleiefaglig ansatte og studenter om dokumentasjonspraksis i helse- og omsorgstjenesten.

Bjerkan, Jorunn; Valderaune, Victor Johannes; Olsen, Rose Mari. 2020, Tidsskrift for omsorgsforskning. NORDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 55 | Neste | Siste »