Cristin-person-ID: 328047
Person

Rolv Sigmund Lundheim

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Kontaktinformasjon

Telefon
99270579

Resultater Resultater

Mapping Spontaneous Cooperation between Children in Automata Construction Workshops.

Bidarra, Graça; Santos, Anália; Vaz-Rebelo, Piedade; Thiel, Oliver; Barreira, Carlos; Alferes, Valentim; Almeida, Joana; Machado, Ines; Bartoletti, Corinna; Ferrini, Francesca mfl.. 2021, Education Sciences. DMMHVitenskapelig artikkel

AUTOMATA FOR STEM PROJECT: PEDAGOGICAL MODEL AND EVIDENCES OF HANDS-ON AND MINDS-ON PROCESSES.

Vaz-Rebelo, Piedade; Bidarra, Graça; Thiel, Oliver; Barreira, Carlos; Alferes, Valentim; Lundheim, Rolv Sigmund; Bartoletti, Corinna; Santos, A.; Ferrini, Francesca; Josephson, Joel mfl.. 2020, ASS, BULGARIA, DMMH, UdC, STORBRITANVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Helse - Forebyggende helsearbeid i barnehagen 2. utgave.

Lundheim, Rolv Sigmund. 2020, Cappelen Damm Akademisk. DMMHLærebok

Using self-made automata to teach STEM in early childhood teacher education.

Thiel, Oliver; Lundheim, Rolv Sigmund; Hanssen, Signe Marie; Moe, Jørgen; Vaz-Rebelo, Piedade. 2020, Journal of Learning Development in Higher Education (JLDHE). DMMH, UdCVitenskapelig artikkel

Spontaneous Cooperation between Children in Automata Construction Workshops.

Bidarra, Graça; Santos, Anália; Vaz-Rebelo, Piedade; Thiel, Oliver; Barreira, Carlos; Alferes, Valentim; Almeida, Joana; Machado, Ines; Bartoletti, Corinna; Ferrini, Francesca mfl.. 2020, BULGARIA, DMMH, UdC, STORBRITAN, ITALIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »