Cristin-person-ID: 328181
Person

Gro Løken

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Resultater Resultater

Kvalitetsutvikling i Ytre Helgeland: Tilstandsrapport for kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna.

Stranger-Johannessen, Espen; Berg, Bjørn; Håland, Kjersti Sørmoen; Nystuen, Venke; Løken, Gro. 2019, HINNRapport

Pedagogisk systemarbeid med bruk av pedagogisk analyse.

Knudsmoen, Hege; Mælan, Ellen Nesset; Løken, Gro. 2018, Cappelen Damm Akademisk. HINN, OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet.

Løken, Gro; Lekhal, Ratib; Haug, Peder. 2018, Fagbokforlaget. HINN, HVO, BIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning?

Løken, Gro; Lekhal, Ratib; Haug, Peder. 2017, Det Norske Samlaget. HINN, HVO, BIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Students with behaviour problems in school. Preliminary results from our SPEED study.

Lekhal, Ratib; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege. 2014, NERA, SPEED symposium, inkludering. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »