Cristin-person-ID: 328248
Person

Aktiv cristin-person Bente Bjørsland

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Resultater Resultater

A sense of security in palliative homecare in a Norwegian municipality; dyadic comparisons of the perceptions of patients and relatives - a quantitative study.

Hov, Reidun; Bjørsland, Bente; Kjøs, Bente Ødegård; Larsson, Bodil Wilde. 2020, BMC Palliative Care. HINN, HAMAR, KAUVitenskapelig artikkel

Sense of security in palliative home care. Dyadic comparisons of patients’ and family members’ perceptions.

Hov, Reidun; Bjørsland, Bente; Kjøs, Bente Ødegård; Larsson, Bodil Wilde. 2016, Palliative Medicine. HINN, UIOSammendrag/abstract

Sense of security in palliative home care. Dyadic comparisons of patients’ and family members’ perceptions.

Hov, Reidun; Bjørsland, Bente; Kjøs, Bente Ødegård; Larsson, Bodil Wilde. 2016, 9th World Research Congress of the European Association for Palliative Care. HINN, UIOPoster

Sykepleiestudenters læringsutbytte belyst gjennom to kunnskapsbaserte samarbeidsprosjekter; fagutviklingsarbeid med studenter i hjemmesykepleiepraksis.

Bjørsland, Bente; Hov, Reidun. 2015, Nordisk tidsskrift for helseforskning. HINN, HAMARVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »