Cristin-person-ID: 328249
Person

Marianne Reinfjell Carlsson

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Resultater Resultater

Betydningen av Mobil Intensiv Gruppe: Ut ifra et sykepleierperspektiv.

Carlsson, Marianne Reinfjell; Skavern, Hege Jansen. 2010, Høgskolen i Gjøvik. HINNMastergradsoppgave

The Nurse Professional Competence (NPC) Scale: Self-reported competence among nursing students on the point of graduation.

Gardulf, Ann; Nilsson, Jan; Florin, Jan; Leksell, Janeth; Lepp, Margret; Lindholm, Christina; Nordström, Gun; Theander, Kersti; Larsson, Bodil Wilde; Carlsson, Marianne Reinfjell mfl.. 2016, Nurse Education Today. Uu, HINN, KAROLINSKA, DU, SHH, HIØ, HiG, VARMLAND, NSKD, KAU, Gu, KIVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2