Cristin-person-ID: 328298
Person

Thomas Nordahl

  • Stilling:
    Professor ii
    ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI
  • Stilling:
    Professor
    ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Resultater Resultater

Inkluderende fellesskap for barn og unge: Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Nordahl, Thomas; Persson, Bengt; Dyssegaard, Camilla Brørup; Hennestad, Bjørn Wessel; Wang, Mari Vaage; Martinsen, Judith; Vold, Elin Kragset; Paulsrud, Pia; Johnsen, Trond. 2018, Fagbokforlaget. HINN, HiB, UIT, AU, FHI, BI, UIO, LHAMMER, UISFagbok

Det gode er det fremragende sin fiende: Resultater fra kartleggingsundersøkelser i Kristiansand kommune.

Nordahl, Thomas; Nordahl, Sigrid Øyen; Sunnevåg, Anne-Karin; Berg, Bjørn; Martinsen, Marianne. 2017, HINNRapport

Forbedringsarbeid i barnehagen.

Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin. 2017, Paideia. HINNVitenskapelig artikkel

Læreren i et profesjonelt læringsfellesskap.

Nordahl, Thomas. 2017, Oplandske Bokforlag. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Forståelse av læringsutbyttet til elever som mottar spesialundervisning.

Nordahl, Thomas. 2017, Det Norske Samlaget. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 351 | Neste | Siste »