Cristin-person-ID: 328561
Person

Elin Kolle

  • Stilling:
    Post doktor
    ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole

Resultater Resultater

The healthy body image (HBI) intervention: Effects of a school-based cluster-randomized controlled trial with 12-months follow-up.

Borgen, Christine Sundgot; Friborg, Oddgeir; Kolle, Elin; Engen, Kethe Marie Elgesem; Sundgot-Borgen, Jorunn; Rosenvinge, Jan H; Pettersen, Gunn; Torstveit, Monica Klungland; Piran, Niva; Bratland-Sanda, Solfrid. 2019, Body image. UIT, USN, UOT, NIH, UIAVitenskapelig artikkel

Cross-sectional and Longitudinal Associations of Replacing Sedentary Time with Active Behaviors on the Body Mass Index.

Hansen, Bjørge Hermann; Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Dalene, Knut Eirik; Steene-Johannessen, Jostein; Kolle, Elin; Ekelund, Ulf; Anderssen, Sigmund Alfred. 2016, Medicine & Science in Sports & Exercise. NIH, HVLSammendrag/abstract

Status fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen.

Hansen, Bjørge Hermann; Steene-Johannessen, Jostein; Kolle, Elin. 2018, Cappelen Damm Akademisk. HK, NIHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Begrepsavklaringer.

Kolle, Elin; Grydeland, May. 2018, Cappelen Damm Akademisk. NIHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Monitoring population levels of physical activity and sedentary time in Norway across the lifespan.

Hansen, Bjørge Hermann; Kolle, Elin; Steene-Johannessen, Jostein; Dalene, Knut Eirik; Ekelund, Ulf; Anderssen, Sigmund Alfred. 2018, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. NIHVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 135 | Neste | Siste »