Cristin-person-ID: 328576
Person

Yngvar Ommundsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder

Resultater Resultater

Did executive function, behavioral self-regulation, and school related well-being mediate the effect of school-based physical activity on academic performance in numeracy in ten-year-old children? The Active Smarter Kids (ASK) study.

Aadland, Katrine Nyvoll; Aadland, Eivind; Andersen, John Roger; Lervåg, Arne; Moe, Vegard Fusche; Resaland, Geir Kåre; Ommundsen, Yngvar. 2018, 7th International Society for Physical Activity and Health Congress. UIO, NIH, HVLVitenskapelig foredrag

A study of coach‐team perceptual distance concerning the coach‐created motivational climate in youth sport.

Gjesdal, Siv; Stenling, Andreas; Solstad, Bård Erlend; Ommundsen, Yngvar. 2018, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. UoO, UMU, NIH, GuVitenskapelig artikkel

Hva påvirker barn, ungdom og voksnes fysiske aktivitet?

Ommundsen, Yngvar; Haugen, Tommy. 2018, Cappelen Damm Akademisk. UIA, NIHFaglig kapittel

Mestrer jeg trenerrollen? : Validitet og reliabilitet i en skala til måling av mestringstro i et utvalg norske breddefotballtrenere.

Ommundsen, Yngvar; Solstad, Bård Erlend; Høigaard, Rune; Wold, Bente. 2018, Cappelen Damm Akademisk. NIH, UIA, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Promoting additional activity in youth soccer: a half-longitudinal study on the influence of autonomy-supportive coaching and basic psychological need satisfaction.

Gjesdal, Siv; Wold, Bente; Ommundsen, Yngvar. 2018, Journal of Sports Sciences. NIH, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 315 | Neste | Siste »