Cristin-person-ID: 328576
Person

Yngvar Ommundsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder

Resultater

Motion og bevægelses betydning for elevernes psykosociale sundhed, trivsel og velvære.

Ommundsen, Yngvar. 2018, Hans Reitzels Forlag. NIHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Promoting additional activity in youth soccer: a half-longitudinal study on the influence of autonomy-supportive coaching and basic psychological need satisfaction.

Gjesdal, Siv; Wold, Bente; Ommundsen, Yngvar. 2018, Journal of Sports Sciences. NIH, UIBVitenskapelig artikkel

Hva påvirker barn, ungdom og voksnes fysiske aktivitet?

Ommundsen, Yngvar; Haugen, Tommy. 2018, Cappelen Damm Akademisk. UIA, NIHFaglig kapittel

Mestrer jeg trenerrollen? : Validitet og reliabilitet i en skala til måling av mestringstro i et utvalg norske breddefotballtrenere.

Ommundsen, Yngvar; Solstad, Bård Erlend; Høigaard, Rune; Wold, Bente. 2018, Cappelen Damm Akademisk. NIH, UIA, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Youth Sport Coaches’ Well-Being Across the Season: The Psychological Costs and Benefits of Giving Empowering and Disempowering Sports Coaching to Athletes.

Solstad, Bård Erlend; Ivarsson, Andreas; Haug, Ellen; Ommundsen, Yngvar. 2018, International Sport Coaching Journal. HH, NIH, UIBVitenskapelig artikkel