Cristin-person-ID: 328899
Person

Aktiv cristin-person Berit Johannessen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Resultater Resultater

School nurses’ and teachers’ perceptions of pain in young immigrants living in Norway.

Johannessen, Berit; Høie, Magnhild; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Fegran, Liv; Westergren, Thomas; Slettebø, Åshild; Rohde, Gudrun E.. 2020, International Journal of Migration, Health and Social Care. OSLOMET, UIAVitenskapelig artikkel

Hva hindrer unge voksne i å møte til rusbehandling?

Årseth, Anne Lene; Torjussen, Eirik; Johannessen, Berit. 2019, Sykepleien Forskning. SØRLAND, UIA, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Cancer-related fatigue: Patients’ experiences of an intervention at a green care rehabilitation farm.

Johannessen, Berit; Syvertsen, Siri; Kersten, Christian; Berntsen, Sveinung. 2019, Complementary Therapies in Clinical Practice. SØRLAND, UIAVitenskapelig artikkel

Besøkshund til eldre på sykehjem.

Johannessen, Berit. 2018, Universitetsforlaget. UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hund som helsefremmende relasjon for mennesker med psykiske lidelser.

Johannessen, Berit. 2018, Universitetsforlaget. UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 106 | Neste | Siste »