Cristin-person-ID: 328983
Person

Espen Esther Pirelli Benestad

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder

Resultater

Kjønnsbegeistring - FRI perspektiv.

Benestad, Esben Esther Pirelli. 2018, Seminar Psykologistudenter ++. UIAFaglig foredrag

Kjønnsbegeistring 2018.

Benestad, Esben Esther Pirelli; Almås, Elsa Mari. 2018, Foredrag Studentersamfundet. UIAFaglig foredrag

Internasjonale standarder for behandling av transpersoner og føringene i ekspertrapporten ”Rett til rett kjønn, helse til alle kjønn» ispedd noen tankekors.

Benestad, Esben Esther Pirelli. 2018, Legekurs for allmennleger ++. UIAFaglig foredrag

hva er kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens?Kjønnstilørighet og kjønnsbegeistring.

Benestad, Esben Esther Pirelli. 2018, Legekurs allmennleger. UIAFaglig foredrag

Kjønnsbegeistring - kjønn og marginalisering.

Benestad, Esben Esther Pirelli. 2018, Undervisning sosiologi. UIAFaglig foredrag

Utmerkelser